På svenska  

Om soldrivna leksaker

Våra soldrivna leksaker ger möjlighet att demonstrera hur solenergi fungerar. I korthet kan det förklaras såhär:

Solenergi kan utvinnas på två sätt, med solfångare eller med solceller (solpaneler). Solfångaren genererar värme medan solpanelen generar elektrisk energi.

En solfångare använder en mörk yta som värms av solljuset. Denna värme upptas av ett flytande material, oftast vatten. Värmen kan sedan användas till uppvärmning av vatten eller hus.

En solpanel består normalt av ett antal kiselplattor (solceller). Dessa alstrar en elektrisk spänning och ström när de träffas av solljuset. Flera solceller kopplas ihop till en solpanel. Solpanelen kan användas för att till exempel ladda ett batteri eller driva elektriska apparater, stora eller små.


Genom pedagogiska leksaker kan du leka och lära samtidigt.    

Sök