På svenska  

En del av kvinnorna arbetar hemifrån. Gina började jobba för kooperativet för ett år sedan. Hon är mycket glad för sitt jobb, eftersom hon är ensam om att försörja sin dotter Bernada, då hennes man gick bort i en hjärtattack för några år sedan. Bernarda går i skolan på dagarna, men på fritiden lär hon sig också att fläta, för att kunna hjälpa sin mamma.

En av förmånerna som alla kopperativmedlemmar har är 5 kg ris/vecka. Riset delas ut på fredag eftermiddag tillsammans med veckolönen. Att väga och dela ut mer än ett ton ris håller flera kvinnor sysselsatta större delen av dagen.

En grupp kvinnor från kollektivet firar ett lyckat år, julen 2006.

Sök